Ana sayfa » Okul » Türkçe » Hikayenin Özellikleri
Türkçe

Hikayenin Özellikleri

Hikaye Nedir?

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların anlatıldığı kısa sanat eserlerine hikaye denir (öykü) . Hikayenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hikayenin en önemli malzemesi insandır. Az da olsa başka varlıklar hikayenin konusu olabilir.
  • Genellikle tek bir olay anlatılır.
  • Romana göre daha kısa olduğu için okunan ve sevilen bir türdür.
  • Şahıs kadrosu, zaman, mekan gibi unsurlar romana göre daha azdır.
Hikayenin Unsurları

Hikayenin Özellikleri: Unsurlar

Olay: Hikayede anlatılan yaşantı ya da durumdur.

Kişiler: Hikayede olay ya da durumun oluşmasını sağlayan insan ya da varlıklardır.

Mekan (Yer): Olay ya da durumun yaşandığı yerdir.

Zaman: Hikayenin anlatıldığı dönem, mevsim, gün ya da andır.

Dil ve Anlatım: Hikayenin dil ve anlatım yönünden nasıl yazıldığıdır. Günlük konuşma dilinden alınmış olması, süsten uzak, duru, akıcı, özgün olması, deyim ve atasözleri ile mecazlara yer vermesi gibi unsurlar dil ile ilgili özelliklerdir.

Hikayeyi anlatan kişi olayın içindeyse, yüklemde birinci tekil veya çoğul şahıs ekleri varsa hikayede birinci kişi anlatımı vardır. Hikayeyi anlatan kişi olayı dışarıdan gözlemliyorsa, yüklemde üçüncü tekil veya çoğul şahıs ekleri varsa üçüncü kişi anlatımı vardır.

Birinci Kişi Anlatımı Örneği

“… Güneş merhaba demeye hazırlanırken büyük bir heyecanla uyandım. Babamın dün akşam hediye ettiği kedimi kucağıma almak için sabırsızlanıyordum. Koşarak kedimi koyduğum sepetin örtüsünü kaldırdım…”

Üçüncü Kişi Anlatımı Örneği

“… Güneş merhaba demeye hazırlanırken büyük bir heyecanla uyandı. Babasının dün akşam hediye ettiği kediyi kucağına almak için sabırsızlanıyordu. Koşarak kedisini koyduğu sepetin örtüsünü kaldırdı…”

Hikayenin Özellikleri: Plan (Olay Örgüsü)

Serim: Hikayede kahramanların, mekan ve zamanın kısaca tanıtıldığı bölümdür. Düz yazıdaki adı giriş bölümüdür.

Düğüm: Hikayenin en geniş bölümdür. Merak unsuru en üst düzeye çıkar. Düz yazıdaki adı gelişme bölümüdür.

Çözüm: Okuyucunun merakının cevaplandırıldığı bölümdür. Düz yazıdaki adı sonuç bölümüdür.

Hikaye Çeşitleri

Olay Hikayesi: Maupassant tarzı ya da klasik hikaye olarak karşımıza çıkabilir. Olay örgüsü serim, düğüm, çözüm bölümü akışı içerisinde verilir. Okuyucuya bir fikir verilmeye çalışılır, merak ve heyecan vardır. Olay hikayesinin Türkçedeki en önemli yazarı Ömer Seyfettin’dir.

Ömer Seyfettin

Durum Hikayesi: Çehov tarzı ya da modern hikaye olarak karşımıza çıkabilir. Olaydan çok insanın belli bir zaman içindeki durumu ön plana çıkmaktadır. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayaller önemlidir. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine pek uyulmaz. Durum hikayesinin Türkçedeki en önemli yazarı Sait Faik Abasıyanık’tır.

Sait Faik Abasıyanık
Etiketler

1 yorum

Yorum yazmak için tıklayın