Ana sayfa » Okul » Türkçe » Amaç Sonuç ve Neden Sonuç Cümleleri
Türkçe

Amaç Sonuç ve Neden Sonuç Cümleleri

Amaç Sonuç Cümlesi Nedir?

  • Amaç sonuç cümleleri bir eylemin hangi amaçla yapıldığını bildiren iki yargılı cümlelerdir.
  • Yargılamadan biri amaç diğeri sonuçtur.
  • Amaç-sonuç cümlesini bulmak için yükleme “hangi amaçla?” sorusu sorulur. Anlamlı bir cevap alınıyorsa o cümle amaç-sonuç cümlesidir.
  • Amaç-sonuç ilişkisi cümlede “-mek/-mak üzere, – mek/-mak için,  diye edatlarıyla ya da – e/-a ekleriyle” sağlanır.

Amaç Sonuç Cümlelerine Örnekler

Bu çiçekleri anneme vermek için topladım.

          (amaç cümlesi)                 (sonuç cümlesi)

Örnek 2: Sınavı kazanayım diye kendime bile vakit ayırmadım.

Örnek 3: Seni görmek için buralara kadar geldim.

Örnek 4: Toplantıya katılmak üzere evden çıktı.

Örnek 5: Ekmek parası kazanmaya gurbet ellere gitti.

Örnek 6: Öğretmeninin gözüne girmek maksadıyla sürekli parmak kaldırıyor.

Örnek 7: Yazar okurlarının karşısına yeni bir kitapla çıkmak için çok çalışıyordu.

Örnek 8: Acele etmesinin sebebi kaçan otobüsü yakalamaktı.

Amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri birbirine çok benzemekte ve sık sık karıştırılmaktadır. Bu yüzden sebep-sonuç cümlelerinin anlatılmas amaç-sonuç cümlelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için faydalı olacaktır.

Sebep-Sonuç Cümlesi (Neden-Sonuç Cümlesi) Nedir ?

  • Bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını bildiren iki yargılı cümlelerdir.
  • Yargılardan biri sebep, diğeri sonuç cümlesidir.
  • Eylemin sebebini bulmak için yükleme “niçin?” sorusu sorulur.
  • Sebep-sonuç ilişkisi cümlelerde “için, ile, – den dolayı,  – den ötürü” edatlarıyla kurulabileceği gibi “-den/-dan ekleriyle” ya da bazı bağlaçlarla sağlanabilir.

amaç sonuç cümleleri

Sebep Sonuç Cümlelerine Örnekler

Seni göremediğinden dolayı  sana bir bir mesaj atmakla yetindi.

(sebep cümlesi)                      (sonuç cümlesi)

Örnek 2: Sınavı kazanamadığım için bu sene yeniden hazırlanıyorum.

Örnek 3: Toplantıya yetişmeyince işten kovuldu.

Örnek 4: Zamanında çalışmadığı için konuyu anlayamadı.

Örnek 5: Şiirlerimi okumadı, bu yüzden ona kırıldım.

Örnek 6: Skorun 2-2 olmasıyla heyecanımız iyice arttı.

Örnek 7: Çiçeklerim büyüyor; çünkü onlara çok iyi bakıyorum.

Örnek 8: Geçen otobüsü yakalayamadığı için yürümek zorunda kaldı.

Amaç Sonuç Sebep Sonuç Cümleleri İçin Pratik Bilgi

“için” edatı “-dığı için” şeklinde kullanılırsa neden-sonuç,  “-mek için” şeklinde kullanılırsa “amaç-sonuç” bildirir.

“İçin” edatı cümleden çıkartılarak yerine “amacıyla” sözcüğü getirildiğinde anlatım bozulmuyorsa o cümlenin “amaç-sonuç” bildirdiğini söyleyebiliriz.

Örnek

Yağmur yağdığı için şemsiyeni almaya gitti. (sebep-sonuç cümlesi)

Şemsiyeni almak için eve gitti. (amaç-sonuç cümlesi)


Beni göremediği için buralardan ayrılmış. (sebep-sonuç cümlesi)

Beni görmek için buralara kadar gelmiş. (amaç-sonuç cümlesi)

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın