Ana sayfa » Okul » Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı
Okul

Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı

Eğitim sistemimizde, yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci tüm derslerde etkin hale getirilmeye çalışılmış; ezberci, klasik tekniklerden ziyade öğrencinin düşünce dünyası zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Merak ve hayal güçlerini kullanarak öğrencilerin aktif hale getirilmesini sağlayan en önemli derslerden biri de Teknoloji ve Tasarım dersidir. Bu dersin ilk adımı olan teknoloji ve tasarım kurgu kuşağı hakkında ve öğrencilerde oluşabilecek soru işaretlerini gidermek için dersle ilgili bazı temel kavramların tanımının yapılması yerinde olacaktır.

Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı: Tanımlar

Teknoloji; insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümüdür. Tasarım ise; herhangi bir şeyin akılda düşünülmüş biçimidir. Kurgu;  farklı düşüncelerin merak ve hayallerden yola çıkarak çeşitli kural ve sıralamaya uygun olarak etkinliğe dönüşmesidir. Zaten bu tanımlar teknoloji, tasarım ve kurgu arasındaki ilişki ve farklılığı da göstermektedir.

Kurgu kuşağı tasarımın çıkış noktasıdır. Kurgu kuşağının yönlendirilmesinde sorun ve ihtiyaçlar değil, çözüme yönelik atılan adımlar önemlidir. “Nasıl, Niçin?” soruları sorularak karşılaşılan sorunları bireysel olarak çözebilme yeterliliğine ulaşmak önemlidir. Kurgu kuşağı oluşturulurken izlenmesi gereken adımlar, ilerde karşılaşılabilecek olası problemleri önceden tespit etmek zaman kazanmak için oldukça önemlidir.

Düşünen Çocuk
Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Teknoloji ve Tasarım Dersinin en önemli amaçlarından birisi, kurgu kuşağının oluşturulabilmesidir. Bu süreç henüz hayali olan fikirlerin taslak olarak kurgulanmasıyla başlar. Kurgu kuşağı oluşturulması ve bunun yetenek haline gelmesini sağlayabilmek için aşağıdaki hususlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Kurgu kuşağının çıkış noktası merak ve hayaldir.
 • Amaç, mutlak bir şekilde sorunu çözmek veya ihtiyacı gidermek olmamalıdır.
 • Sunulan fikirler özgün olmalıdır. Düşünceler başkalarına ait olmamalıdır.
 • Çözüm önerilerinde teknolojiye yansıtma endişesi yaşanmamalıdır.
 • Tasarının somutlaştırılması için çizilen resmin teknik olarak mükemmel olması gerekmez.
 • Çözüm için geliştirilen düşüncelerin resme yansıtılmasında başkaları tarafından anlaşılabilmesi yeterlidir.
 • Taslak, gerekli çizim kurgulamasının çizimiyle proje halini alır.
 • Öğrencilerin tasarı aşamalarını anlattıkları ve kendi çalışmalarını değerlendirdikleri öz değerlendirme formu doldurularak konuyla ilgili röportaj yapılabilir.
 • Çalışmalar bireysel yapılabileceği gibi grupla da yapılabilir.

Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı Aşamaları

Problem Durumunu Belirleme

Üzerinde çalışılacak özgün bir fikir tespit edildikten sonra ilk olarak projede çıkabilecek sorunlar belirlenir. Daha sonra bu sorunlara ait somut ve soyut çözümler bulunur. Projedeki alarm sisteminin düzenli çalışmaması gibi teknik arızalar somut problemlere örnek gösterilebilir. Bu sorunlara, arıza giderilerek somut çözümler üretilebilir.

Soyut problemler ise öğrenciler tarafından tam olarak kavranamayabilir. Hatta öğretmenler de bu tip sorunlara örnek göstermekte zorlanabilirler. Esasında teknoloji ve tasarım kurgu kuşağının en önemli ve ayırt edici bölümü burasıdır. Nitekim icatlar bu noktada ortaya çıkar. Şöyle ki; klasik kameralar duvarların arkasını göstermekte yetersiz kalmaktadır. Bu soyut bir sorun olarak karşımıza çıkar. Gerçekten katı maddelerin arkasının görünür hale gelebilmesi için oldukça pahalı ve karmaşık sistemler kullanılması gerekmektedir. Duvarın arkasını gösterebilecek ve herkes tarafından kolaylıkla elde edilebilecek bir kamera sisteminin geliştirilmesi ise bu soyut soruna getirilen bir çözüm önerisidir.

Veri Toplama (Araştırma Aşaması)

İnternet, önceden yapılmış projeler, kitap, ansiklopedi gibi kaynaklardan projeyle ilgili bilgiler toplanır. Bilgilerin kalıcı olması için bilgiler not edilmelidir. Bu bilgilerin doğruluğu projenin hayata geçirilebilirliğini arttıracaktır. Benzer projelerde karşılaşılan problemler yapılacak çalışmalarda oldukça vakit kazandıracaktır.

Projenin Taslak Tasarım Önerisini Geliştirmek

Daha önce yapılmamış olan bir projenin taslağının çizimidir. Farklılıkları ayırt etmek için farklı renkte kalemler, kalınlıkları değişen çizgiler, semboller ve ok işaretleri, bilgisayar programları kullanılabilir.

Malzeme Listesinin Hazırlanması

Projede gerekli malzemeler numaralandırılarak listelenir. Malzemelerin adet, boy, ağırlık gibi ölçüsel ve yapısal özellikleri de listeye eklenir. Bu çalışma projenin yapım aşamasında oldukça vakit kazandırır.

Maliyet Hesabı

Projenin yapılan çalışmalar sonucunda ne kadar ücrete mal olacağının hesabıdır.

Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı İçin İlginç Fikirler

 • İki içecek seçenekli meyve suları
 • Ağaç diken araçlar
 • Hem yazlık hem de kışlık olabilen ayakkabılar
 • Kendini kapatabilen musluklar
 • Alarm çaldığında gıdıklayan yatak
 • Fermuarların bir araya getirilmesiyle oluşturulan kalemlikler
 • CD’lerden yapılan kalemlikler
 • Dondurma çubuklarından aksesuar askısı yapmak
 • Mandallardan notluk yapılması
 • Sebze sandıklarından sehpa yapılması

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın