Ana sayfa » Din » Kıssadan Hisseler » Hazreti Davud ile Kırmızı Kurt
Kıssadan Hisseler

Hazreti Davud ile Kırmızı Kurt

Hz. Davud  (a.s.) kürsü üzerine oturmuş, Zebûr okurken gözleri yerde sürünen kırmızı bir kurda ilişir ve içinden “Acaba Allah’ın bu kurdu yaratmaktan muradı, ne ola ki” diye düşünür.

Bunun üzerine Allah’ın izni ile dile gelen kurt O’na şöyle der. “Ey Allah’ın Resulü! Her gün, gündüzleri bin kere — Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellahu vallahu ekber (Allah’ı noksanlıkların her türlüsünden tenzih ederim, hamd O’na mahsustur, O’ndan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür)” demeyi, Allah bana ilham etti. Geceleri ise yine bin kere — Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem (Allah’ım! Okuma-yazmasız Peygamberin olan Muhammed’e, O’nun soyundan gelenlere ve O’nun sahabelerine rahmet ve selâm ihsan eyle) dememi ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsan bana da bildir de istifade edeyim.”

Bu sözleri işiten Hz. Davud (A.S.) kırmızı kurdu küçümsediğine pişman olur, Allah’tan korkarak O’na tövbe eder ve dergâhına sığınır.

Kaynak: İmam Gazali, Kalplerin Keşfi, s.10.

Kıssadan Hisse

Yaratılan hiçbir şey boş yere yaratılmış değildir. Her yaratılanın bir yaratılış sebebi vardır. Biz bilmesek de çok küçük ve önemsiz gördüğümüz canlılar ve insanların Allah katında çok büyük değeri olabilir.

Onun için Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” sözü hepimiz için hayatımızın bütün aşamalarında en önemli prensiplerimizden birisi olmalıdır. Bu prensibi küçük yaştan itibaren çocuklarımıza kazandırmak ise ileride daha anlayışlı ve hoşgörülü bir nesil ve toplum yetiştirmemize imkan sağlayacaktır.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın